Úvod

Jsme společnost, která k dosažení cílů využívá profesionální tým lidí a je schopná rychle a pružně dostát svým závazkům. Naše znalost prostředí ve kterém působíme daných naším oborem činnosti podtrhuje fakt, že jsme moderní českou společností postavenou na pevných základech.

V rámci vzdělávání zaměstnanců firem zabezpečujeme prostřednictvím školicího střediska specializovaná odborná školení pro specifické profese v oblasti průmyslu i služeb týkající se systémů managementu pro složení odborných zkoušek, uceleným způsobem, na jednom místě tak, aby pracovníci firem měli zajištěn přístup k odborným a aktuálním informacím a byli schopni splnit požadavky z hlediska své odborné a profesní způsobilosti.

O společnosti

Naše společnost funguje na českém trhu již od roku 2002 v oblasti vzdělávání zaměstnanců související se systémy kvality, ekologie, bezpečnosti práce aj.
Původně jsme vznikli jako fyzická osoba, následně jsme se však rozhodli transformovat na společnost TOP QUALITY s.r.o.

Vzdělávání

Vaši zaměstnanci - Vaše priorita

Vaši zaměstnanci jsou Vaším nejdůležitějším bohatstvím. Když drží krok s novými trendy v řízení, s vývojem předpisů a s požadavky na kvalitu, ekologii a bezpečnost, nezaostává ani Vaše podnikání. Proto je investice do školení zároveň investicí do úspěchu Vaší organizace.
Abyste získali od zaměstnanců co nejlepší výkon, je potřeba mít toho správného partnera. TOP QUALITY s.r.o. poskytuje širokou škálu školicích programů. Každý ze zaměstnanců znamená pro firmu hmatatelnou ekonomickou hodnotu, investice do vzdělání zaměstnanců tak zvýší efektivitu Vašeho podnikání.
Rádi Vám pomůžeme účinně podpořit dosažení Vašich obchodních cílů prostřednictvím rozvoje a zvýšení odbornosti zaměstnanců.

Reference

Reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.

... Vaše jistota v oblasti vzdělávání